FANDOM


Chào mừng đến với Pikapedia!

Bách khoa toàn thư về Pokémon

[ Trang chủ | Tin tức | Sổ tay ]

Hiện tại chúng tôi có 27 bài viết về Pokémon

About | Getting started | Policy | Style | Help | Wanted | Stubs | Browsing
Alphabetical index | Categorical index | All categories

Tạo bài mới

Lưu ý: Trước khi tạo bài mới, hãy kiểm tra bài viết có sẵn
Giới thiệu
025Pikachu

Pikapedia là một dự án để xây dựng một bách khoa toàn thư về Pokémon mà bạn rất hoan nghênh đóng góp. Kể từ 31 tháng 12 năm 2019, dự án có 27 bài viết.
Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy xem qua các trang trợ giúp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về làm thế nào để xây dựng Pikapedia, xem qua Trợ giúp:Đóng góp.
Nếu bạn vẫn còn có câu hỏi không thể trả lời từ trang trợ giúp, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ diễn đàn cộng đồng

Hôm nay là thứ Bảy 8 tháng 8, 2020
Tin tức
January 11: Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX announced for Nintendo Switch

January 10: Pokémon Sword and Shield Expansion Pass announced

Liên kết
Facebook
Twitter
Instagram
Hãy kết nghĩa Wikia để cùng xây dựng cộng đồng Wikia lớn mạnh.

Nếu bạn muốn trở thành Wikia kết nghĩa với Pikapedia hãy gửi yêu cầu với chúng tôi

Wm wikiadoraemonWm Avatar
Các dự án khác của Pikapedia
025Pikachu

Trang chủ
Talk

Diễn đàn
Bag Poké Ball Sprite

Pikapedia
025Pikachu-Original

Lưu trữ
Spr 6o 025 C

Tin tức
025Pikachu-Gigantamax

Sổ tay
Discord

Discord


es:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.